We add Xtra to healthcare

Adxto är ett privat vård- och konsultföretag med position mellan ordinarie vård, patienter och läkemedels- och MedTech-industrin

Vårdprojekt

Vi genomför vårdprojekt i samarbete med vården och läkemedels- och medtechindustrin. Uppdragen, med fokus på patientnytta, vårdutveckling och uppnådda behandlingsmål, genomförs med hjälp av legitimerade och erfarna sjuksköterskor.

Läs mer
Patientsupport

Syftet med patientsupport är att genom utbildning, support och motivation öka följsamheten till en ordinerad läkemedelsbehandling.

Läs mer
Vårdmottagning

Adxto Care driver en vårdmottagning centralt beläget invid Hötorget i Stockholm. På mottagningen behandlas patienter med läkemedelsinfusioner enligt sin läkares ordination. Vi genomför även spirometriundersökningar och utfärdar läkarintyg. 

Läs mer
Vaccinationer

På uppdrag av Apoteket AB ansvarar Adxto Care för vaccinationsmottagningar över hela Sverige. Syftet med tjänsten är att öka tillgängligheten och därigenom på ett patientsäkert och seriöst sätt bidra till att öka vaccinationsgraden i Sverige. Legitimerade sjuksköterskor vaccinerar och infektionsläkare finns alltid tillgänglig över telefon.

Läs mer