We add Xtra to healthcare

Adxto är ett privat vård- och konsultföretag med position mellan ordinarie vård, patienter och läkemedels- och MedTech-industrin

Vårdprojekt

Vi genomför vårdprojekt i samarbete med vården och läkemedels- och medtechindustrin. Uppdragen, med fokus på patientnytta, vårdutveckling och uppnådda behandlingsmål, genomförs med hjälp av speciellt utbildade och erfarna sjuksköterskor.

Patientsupport

Syftet med patientsupport är att genom utbildning, support och motivation öka följsamheten till en ordinerad läkemedelsbehandling.

Kliniska prövningar

Adxto Clinical är en avdelning för klinisk prövningsverksamhet inom Adxto Care.

Vårdmottagning

Adxto Care driver en vårdmottagning centralt beläget högst upp i Läkarhuset Odenplan i Stockholm. På mottagningen behandlas patienter med läkemedelsinfusioner enligt sin läkares ordination. Vi genomför även spirometriundersökningar och utfärdar läkarintyg.