Thermosets

Thermosets

Härdplaster kan orsaka allergier och annan överkänslighet och kräver därför regelbundna läkarundersökningar. Personer som hanterar och exponeras för härdplaster kan exempelvis vara gjuteriarbetare, nagelteknolog, fransstylist, elektronikmontör, bilplåtslagare, billackerare samt tandläkare, ortopedtekniker med flera. Läkarundersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras första gången före anställning, efter 3-6 månader och därefter med max två års intervall. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

    Undersökningen innebär:
  • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning* och ifyllande av hälsoenkät.
  • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat.
  • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster
.

Pris: 2 250kr

Boka tid i Stockholm »

Om du har frågor eller önskar mer information vänligen maila till Intyg@adxto.com i

Thermosets can cause allergies and oversensitivity, therefore regular health examinations need to take place. People exposed to Thermosets can be: foundry technician, nail technician, electronics clerk, car maker, carpenter, dentist, orthopedist and more. According to the Swedish Work Environment Authority, the examination has to take place before employment, after 3-6 months and then within a two year interval. The examination lies as base for the work certificate.

    The examination includes:
  • Nurse visit with spirometry test* and health survey.
  • Doctors visit with evaluation of survey answers and spirometry results.
  • If all looks well a certificate for work with thermosets will be issued.

Price 2 250 kr

Schedule appointment in Stockholm »

If you have any questions or need more information, email: Intyg@adxto.com