IT-lösningar

Våra molnbaserade IT-lösningar

Adxto PSP™

Sedan 2013 har vi tagit fram olika mjukvaror med syfte att stötta vården och patienten. Med dagens tillgång till internet, smartphones och surfplattor finns det möjligheter att förenkla och förbättra stödet direkt till patienter, vilket vi tagit fasta på i våra nya koncept Adxto PSP™. Målet med våra IT-lösningar är att ta ytterligare ett steg mot optimerad hälsa för individen där vi tror starkt på patientens rätt- och skyldighet, att ta ansvar för sin egen behandling med hjälp av utbildning, support och motivation via digitala hjälpmedel.

Vi på Adxto har jobbat med patientsupport i många år och har under resan lärt oss vad som fungerar och var utmaningarna finns. I vårt nya molnbaserade program Adxto PSP™ når vi ut till patienter på ett systematiserat och kostnadseffektivt sätt, och har möjlighet att ge uppdragsgivaren realtidsdata och statistik på ett PUL-säkrat och avidentifierat sätt.
Helena Östregård
Helena Östregård
VD, Adxto Care

Adxto PSP™

Adxto PSP™