Produkter & tjänster

Läs mer om hur vi kan möta era specifika behov

Adxto PSP™

Adxto PSP™

Adxto PSP™ är en plattform som på ett patientsäkert och effektivt sätt hanterar olika program för patientsupport.

  • Programmet är till hög grad automatiserat vilket möjliggör att man kan nå ut till många patienter.
  • Programmet riktar sig till patienter som vill få kostnadsfritt stöd och utbildning mellan ordinarie besök hos läkare, sjuksköterska eller farmaceut.
  • Ger patienten ökad kunskap, insikt och engagemang vilket ökar motivationen att ta ansvar för sin behandling.
  • Bättre följsamhet leder till bättre behandlingsresultat och minskade kostnader för felbehandlingar.

Läs mer

Adxto XBook®

Adxto XBook®

Vår plattform, Adxto xBook®, utvecklades för att möta kraven från marknadens Pharma, Medtech och vårdsektorer på att kvalitetssäkra vårdaktiviteter och mäta vårdresultat för specifika behandlingsgrupper.

xBook används av hälso- och sjukvårdsrelaterade enheter samt av forskningsinriktade vårdenheter för att utvärdera nya behandlingsmodeller på ett strukturerat och homogent sätt. xBook används även till att strukturerat upprätthålla behandlingsaktiviteter enligt etablerade protokoll och kravbilder. Plattformen konfigureras för att stötta en specifik behandling och arbetsflöde så att xBook proaktivt kan supportera och driva användarna genom "att-göra-listor" och påminnelser.

Läs mer