Kliniska prövningar

Adxto Clinical

En avdelning för klinisk prövningsverksamhet inom Adxto Care

Adxto Clinical erbjuder läkemedelsföretag och CRO-företag att skriva avtal för enskilda studier med våra forskningscenter i Stockholm och Härnösand (Öbackakliniken). Utöver våra egna sites erbjuder vi forskningssköterskor som kan hjälpa till på andra kliniker då det saknas forskningspersonal. Vi är nordiska samarbetspartners till två globala hemstudieföretag. På uppdrag av dessa genomför vi patientbesök i hemmet inom ramen för kliniska prövningar.

Forskningscentra

Under bolaget Adxto Care AB finns våra egna forskningssites; Öbackakliniken i Härnösand och en forskningsenhet i Stockholm.

Läs mer

Övriga tjänster

Klinisk prövningspersonal, hemstudier och GCP-utbildningar.

Läs mer

I Stockholm bedriver vi kliniska prövningar i egen regi samt i samverkan med olika specialistkliniker. Kontakta oss för mer information