Partners

Tamro och Adxto inleder framtidsinriktat samarbete

Att våga och vilja tänka innovativt förenar Tamro och Adxto. Därför väljer bolagen nu att inleda ett samarbete kring tjänsteutveckling som svarar mot nutida och framtida behov på marknaden. Den gemensamma ambitionen är att ta ett helhetsgrepp som innefattar tjänster mot såväl läkemedelsbolag och apotek som landsting och patient.

”Nu tar Tamro ytterligare ett steg mot att spela en större roll på marknaden för hälso- och sjukvård”, säger Lars Schenatz, vd på Tamro. ”Vårt samarbete med Adxto öppnar för nya möjligheter att skapa ännu fler tjänster som genererar mervärden för våra kunder. Tillsammans kan vi hjälpa kunderna att förbättra sitt erbjudande på marknaden och samtidigt stärka sin position.”

Det handlar om att koppla ihop Tamros kunskap och effektivitet inom logistik med smarta vård- och konsultlösningar från Adxto. Ett antal nya tjänster planeras för lansering under 2018.

Tamro och Adxto har båda sin bas i Sverige, men kan också anpassa sitt erbjudande till att även innefatta Danmark, Norge och Finland.


Under 2017 inledde Adxto ett samarbete med SOS Adherence som är specialiserade på följsamhet. Genom detta samarbete kan Adxto nu hjälpa kunder inom sjukvård, Apotek och läkemedelsindustri att utveckla patientsupportprogram som verkligen gör nytta för både patient och samhälle och med en tydlig ROI.

http://sos-adherence.co.uk/

Bakgrund
Professor Rob Horne grundade Spoonful of Sugar (SoS) 2011 för att översätta insikterna från ett 20-årigt globalt forskningsprogram för att utforma praktiska program som hjälper patienter, vårdpersonal och betalare att få ut det bästa av mediciner och annan medicinteknik. Professor Horne och hans kollegors forskning har utvecklat teorin kring evidensbaserat läkemedelsbeteende. Genom denna forskning har SoS skapat unika metoder som vi tillämpar i skräddarsydda program, skräddarsydda för våra kunders behov. Program utvecklade tillsammans med SoS förändrar beteende eftersom de grundar sig på en djup förståelse för varför engagemanget för läkemedelsbehandlingar ofta är suboptimalt och hur dessa beteenden kan ändras för att förbättra resultaten för patienter och samhälle.