På uppdrag av olika läkemedelsbolag arbetar vi på Öbackakliniken med kliniska prövningar.
Genom studier hjälper vi till att ta fram bättre läkemedel för patienter inom en rad olika terapiområden.
Läkemedelsstudier

Vi söker ständigt efter nya personer som vill få möjlighet till modern behandling. Att delta i en läkemedelsstudie är ofta roligt och spännande. Många upplever att man erbjuds en närmare kontakt med vårdpersonalen än vanligt.

Om du vill medverka behöver vi veta några uppgifter om dig:
 1. Namn, personnummer och kontaktuppgifter.
 2. Eventuella sjukdomar.
 3. Eventuella medicinering och dos.

Vi söker försökspersoner till studier inom Diabetes typ 1 och 2.

Allmänna undersökningar och intyg

Arbetsgivaren ansvarar enligt lag för att medicinska kontroller genomförs eller erbjuds anställda som utför arbete i vissa riskmiljöer och under förhållanden med ökad risk. Vi genomför undersökningarna och utfärdar vid behov tjänstbarhetsintyg.

 • Spirometri samt tjänstgöringsintyg för personer som arbetar med härdplaster.
 • Körkortsintyg - Provtagning för droger eller alkohol samt utfärdat intyg.

Öbackakliniken söker ständigt efter nya samarbetspartners. Hittills har vi medverkat i över 40 olika studier tillsammans med flera olika läkemedelsföretag, som:

Läkemedelsföretag:
 • MSD
 • Janssen-Cilag
 • Pfizer
 • Tolerx
 • Novartis
 • Sanofi
 • NovoNordisk
 • Takeda
 • Lilly
 • GSK
 • Boehringer Ingelheim
 • Actelion
 • Mundipharma
Studiernas karaktär:
 • KOL-studier
 • lipidstudier
 • diabetesstudier ( typ 1 och Typ 2)
 • hypertonistudier
 • hjärtsviktstudier
 • onkologistudier
 • neurologistudier
Nya uppdrag

Vi söker ständigt nya uppdrag inom alla terapiområden och arbetar tillsammans med ett nätverk av specialister för att säkerställa rätt kompetens till varje studie.

Om kliniken

Öbackakliniken, med säte i Härnösand, är en forskningsresurs i Mellannorrland för nya läkemedelsstudier. Företaget har verkat sedan hösten 2006. Den 1 april 2015 har Adxto tagit över ägandet av Öbackakliniken. Härnösand har med Norrlandsmått stor befolkning nåbar inom 1 timmes restid, knappt 200.000 personer.

Vi som arbetar på kliniken

Sjuksköterskorna Ann-Mari Ahlenius-Sjödin och Helen Andersson. De är välmeriterade både inom akutvård och intensivvård. Helen Andersson har även haft flera forskningsledande positioner.

Kontakta Öbackakliniken

Mail: info@obackakliniken.se
Telefon: 0611-209 30
Fax: 0611- 209 31

Ann-Mari A-Sjödin
Legitimerad Sjuksköterska

Kristina Forsberg
Legitimerad Sjuksköterska

Staffan Salmonsson

Ansvarig läkare och

specialist inom allmänmedicin

Kjell Antus

Ansvarig läkare och

specialist inom allmänmedicin


Kliniska prövningar sedan 2006

Inom bl.a. diabetes, hypertoni, astma, KOL, onkologi, ALS och migrän

Vi har bedrivit kliniska prövningar sedan 2006 inom bl.a. diabetes, hypertoni, astma, KOL, onkologi, ALS och migrän och idag pågår ett flertal studier inom olika terapiområden. På våra forskningscenter har vi all utrustning och personal som krävs för mottagningsbesök där vi självständigt hittar, screenar, behandlar och utvärderar patienterna enligt studieprotokollet. Våra forskningssköterskor har den primära kontakten med både patienter, sponsorer och C O-företag. Våra läkare har det övergripande ansvaret genom rollen som huvudprövare.

För patientrekrytering har vi ett gott samarbete med ett stort antal vårdcentraler i upptagningsområdena Härnösand och Stockholm.