Vaccinationer

Nu kan du vaccinera dig på Apoteket

På uppdrag av Apoteket AB ansvarar Adxto Care för vaccinationsmottagningar över hela Sverige. Vi inledde samarbetet under hösten 2016 med en pilot på 9 apotek vilket föll bra ut och med många positiva kommentarer från kunderna. Under 2017 utökades antalet vaccinationsapotek till 25 och planen är att under 2018 fortsätta med expansionen. Syftet med tjänsten är att öka tillgängligheten och därigenom på ett patientsäkert och seriöst sätt bidra till att öka vaccinationsgraden i Sverige. Vaccinationer utförs av legitimerade sjuksköterskor med adekvat utbildning och skriftlig delegering från infektionsläkare. Infektionsläkare finns alltid tillgänglig över telefon för rådgivning och ordination när så krävs.

För information om vilka apotek som erbjuder tjänsten, öppettider, priser samt aktuella vaccinationer, vänligen besök:
https://www.apoteket.se/halsotjanster/Vaccination/

  • Att vaccinera på Apotek är ett roligt och spännande arbete som ställer höga krav på mig som sjuksköterska då man måste vara både självgående och serviceminded. Att alltid ha en infektionsläkare att rådfråga ger mig en stor trygghet vilket känns viktigt.

    Vaccinationspersonal på Adxto Care