Patientstödsprogram - Adxto | Digital molnbaserad plattform

Patientstödsprogram

Patientstöds
program

Patientstödsplattformen

Patientstödsplattformen är en digital molnbaserad plattform som på ett säkert och effektivt sätt hanterar olika patientstödsprogram. Plattformen är byggd för att vara oberoende av leverantör och kan anpassas efter den grafiska och tekniska profil som ni som kund har. Vi erbjuder skräddarsydda patientstödsprogram med både bredd och spets för att hjälpa era patienter nå sina specifika behandlingsmål.

Stödprogrammen är gratis för patienten. Syftet är att behandlingen ska fullföljas på rätt sätt över tid så att patienten får den vård hen behöver. Plattformen möjliggör värdefull interaktion och information med och om patienterna, samt hur medicinen fungerar.


Patientstödsplattformen

Patientstödsplattformen är en digital molnbaserad plattform som på ett säkert och effektivt sätt hanterar olika patientstödsprogram. Plattformen är byggd för att vara oberoende av leverantör och kan anpassas efter den grafiska och tekniska profil som ni som kund har. Vi erbjuder skräddarsydda patientstödsprogram med både bredd och spets för att hjälpa era patienter nå sina specifika behandlingsmål.

Stödprogrammen är gratis för patienten. Syftet är att behandlingen ska fullföljas på rätt sätt över tid så att patienten får den vård hen behöver. Plattformen möjliggör värdefull interaktion och information med och om patienterna samt, hur medicinen fungerar.

Vad är ett patientstödsprogram?

Stödprogram säkerställer att patienten med trygghet kan följa sin ordinerade behandling i det dagliga livet. Den digitala plattformen ger patienterna möjlighet att på ett enkelt automatiserat sätt få ytterligare träning, påminnelser och uppföljning mellan de regelbundna besöken hos vårdgivaren.

Vad är ett patientstödsprogram?

Stödprogram säkerställer att patienten med trygghet kan följa sin ordinerade behandling i det dagliga livet. Den digitala plattformen ger patienterna möjlighet att på ett enkelt automatiserat sätt få ytterligare träning, påminnelser och uppföljning mellan de regelbundna besöken hos vårdgivaren.

Patientstöd

Undersökningar visar att endast 30-50% följer ordinerad behandling. Ofta beror detta på en medveten eller omedveten handling. Medvetet kan exempelvis vara sjukdomsförnekelse eller låg tillit till behandlingen. Omedvetet kan exempelvis vara okunskap, missförstånd, glömska eller sänkt motivation över tid. Syftet med patientstöd är att hjälpa patienten nå sina behandlingsmål genom utbildning, support och motivation över tid.

Patientstöd

Undersökningar visar att endast 30-50% följer ordinerad behandling. Ofta beror detta på en medveten eller omedveten handling. Medvetet kan exempelvis vara sjukdomsförnekelse eller låg tillit till behandlingen. Omedvetet kan exempelvis vara okunskap, missförstånd, glömska eller sänkt motivation över tid. Syftet med patientstöd är att hjälpa patienten nå sina behandlingsmål genom utbildning, support och motivation över tid.

För dig som Patient

Adxto driver en vårdmottagning, beläget vid Hötorget i Stockholm, sedan 2007. Nedan kan du läsa om vilka provtagningar, undersökningar och behandlingar vi erbjuder dig som patient på vår vårdmottagning.

På mottagningen behandlas patienter med läkemedelsinfusioner enligt sin läkares ordination. Här tar våra sjuksköterskor emot patienterna i en lugn och trevlig miljö. Behandlingarna ges i sköna fåtöljer i hemmiljö. Kaffe/te och smörgås serveras och det finns även möjlighet att titta på TV, läsa tidningar och surfa gratis via Wi-Fi. Infusionsmottagningen har öppet flera dagar i veckan, både dag- och kvällstid, så att patienterna kan komma för sin behandling när det passar dem själva. Om vi inte svarar på telefon, lämna gärna ett meddelande eller skicka ett mail till care@adxto.com så återkommer vi så fort som möjligt.

Vi genomför även medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg, spirometriundersökningar, provtagningar och hälsotester. Nedan finner du mer information kring de olika vårdtjänsterna och kan boka undersökning/intyg.

Boka undersökning

För dig som Patient

Adxto driver en vårdmottagning, beläget vid Hötorget i Stockholm, sedan 2007. Nedan kan du läsa om vilka provtagningar, undersökningar och behandlingar vi erbjuder dig som patient på vår vårdmottagning.

På mottagningen behandlas patienter med läkemedelsinfusioner enligt sin läkares ordination. Här tar våra sjuksköterskor emot patienterna i en lugn och trevlig miljö. Behandlingarna ges i sköna fåtöljer i hemmiljö. Kaffe/te och smörgås serveras och det finns även möjlighet att titta på TV, läsa tidningar och surfa gratis via Wi-Fi. Infusionsmottagningen har öppet flera dagar i veckan, både dag- och kvällstid, så att patienterna kan komma för sin behandling när det passar dem själva. Om vi inte svarar på telefon, lämna gärna ett meddelande eller skicka ett mail till care@adxto.com så återkommer vi så fort som möjligt.

Vi genomför även medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg, spirometriundersökningar, provtagningar och hälsotester. Nedan finner du mer information kring de olika vårdtjänsterna och kan boka undersökning/intyg.

Boka undersökning
1Tjänstbarhetsintyg för arbete med bly

Denna undersökning är obligatorisk för personer som i arbetet hanterar eller exponeras för bly och blyhaltigt material. Hälsoundersökningen ska genomföras innan arbetstagaren börjar sin anställning och därefter med max tre års intervall. Striktare regler tillämpas för kvinnor under 50 år. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

 • Besök hos sjuksköterska för blodprovstagning (blyhalt) samt urinprov
 • Läkarbesök med utvärdering av provsvar
 • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med bly

Pris: 2 250 kr

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till intyg@adxto.com

Boka undersökning
1Härdplaster

Härdplaster kan orsaka allergier och annan överkänslighet och kräver därför regelbundna läkarundersökningar. Personer som hanterar och exponeras för härdplaster kan exempelvis vara gjuteriarbetare, nagelteknolog, fransstylist, elektronikmontör, bilplåtslagare, billackerare samt tandläkare, ortopedtekniker med flera. Läkarundersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras första gången före anställning, efter 3-6 månader och därefter med max två års intervall. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

 • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning och ifyllande av hälsoenkät
 • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat
 • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster

Pris: 2 250kr

Om du har frågor eller önskar mer information vänligen maila till intyg@adxto.com

Boka Tjänstbarhetsintyg härdplast Boka Tjänstbarhetsintyg härdplast AVTALSKUND

1Arbete med Asbest

Denna undersökning riktar sig till personer som hanterar eller exponeras för fibrosframkallande damm (asbest, kvarts eller syntetiska oorganiska fibrer). Undersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras innan arbetstagaren påbörjar arbetet och därefter med max tre års intervall. I samband med hälsoundersökningen görs även en lungröntgen (utförs med vissa tidsintervall) och ett utandningsprov (spirometri). Kontrollen ligger till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:
 • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning och ifyllande av hälsoenkät
 • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat.
 • Lungröntgen
 • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med fibrosframkallande damm

Pris: 2 800kr inkl. lungröntgen

Pris: 2 250 kr exkl. lungröntgen

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till intyg@adxto.com

*= Spirometri innebär en lungfunktionsundersökning som är helt smärtfri och där personen blåser tre gånger i ett munstycke för att mäta funktionen i lungorna

Boka Tjänstbarhetsintyg för arbete med asbest Boka Tjänstbarhetsintyg för arbete med asbest, inkl röntgen1Härdplaster

Härdplaster kan orsaka allergier och annan överkänslighet och kräver därför regelbundna läkarundersökningar. Personer som hanterar och exponeras för härdplaster kan exempelvis vara gjuteriarbetare, nagelteknolog, fransstylist, elektronikmontör, bilplåtslagare, billackerare samt tandläkare, ortopedtekniker med flera. Läkarundersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras första gången före anställning, efter 3-6 månader och därefter med max två års intervall. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

 • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning och ifyllande av hälsoenkät
 • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat
 • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster

Pris: 2 250kr

Om du har frågor eller önskar mer information vänligen maila till intyg@adxto.com

Boka Tjänstbarhetsintyg härdplast Boka Tjänstbarhetsintyg härdplast AVTALSKUND

1Tjänstbarhetsintyg för arbete med bly

Denna undersökning är obligatorisk för personer som i arbetet hanterar eller exponeras för bly och blyhaltigt material. Hälsoundersökningen ska genomföras innan arbetstagaren börjar sin anställning och därefter med max tre års intervall. Striktare regler tillämpas för kvinnor under 50 år. Kontrollen ligger till grund för tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:

 • Besök hos sjuksköterska för blodprovstagning (blyhalt) samt urinprov
 • Läkarbesök med utvärdering av provsvar
 • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med bly

Pris: 2 250 kr

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till intyg@adxto.com

Boka undersökning

1Arbete med Asbest

Denna undersökning riktar sig till personer som hanterar eller exponeras för fibrosframkallande damm (asbest, kvarts eller syntetiska oorganiska fibrer). Undersökningen ska enligt Arbetsmiljöverket utföras innan arbetstagaren påbörjar arbetet och därefter med max tre års intervall. I samband med hälsoundersökningen görs även en lungröntgen (utförs med vissa tidsintervall) och ett utandningsprov (spirometri). Kontrollen ligger till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

Undersökningen innebär:
 • Besök hos sjuksköterska för spirometriundersökning* och ifyllande av hälsoenkät
 • Läkarbesök med utvärdering av enkätsvar och spirometriresultat.
 • Lungröntgen
 • Om allt ser bra ut, utfärdas ett tjänstbarhetsintyg för arbete med fibrosframkallande damm

Pris: 2 800kr inkl. lungröntgen

Pris: 2 250 kr exkl. lungröntgen

För information om bokningsbara tider i Stockholm vänligen maila till intyg@adxto.com

*= Spirometri innebär en lungfunktionsundersökning som är helt smärtfri och där personen blåser tre gånger i ett munstycke för att mäta funktionen i lungorna

Boka Tjänstbarhetsintyg för arbete med asbest Boka Tjänstbarhetsintyg för arbete med asbest, inkl röntgen

Medicinska kontroller & Läkarintyg

Arbetsgivaren ansvarar enligt lag för att medicinska kontroller genomförs och erbjuds anställda som utför arbete i vissa riskmiljöer. Kontrollerna är obligatoriska för att arbetstagaren ska få arbeta inom respektive område.

Vill du veta mer om lagstadgade medicinska kontroller? På arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om vilka kontroller som måste utföras, vilka tjänster som erbjuds och vad arbetsgivaren är skyldig att erbjuda de anställda.

Arbetsmiljöverkets regler kring Systematiskt miljöarbete

Övergripande föreskrift om medicinska kontroller i arbetslivet

Lediga jobb