Adxto | Innovativa vård- och konsultlösningar i Norden
Adxto utvecklar och levererar innovativa vård- och konsultlösningar i Norden som hjälper människor att förbättra sin hälsa.
Vi gör detta i samarbete med Life Science-sektorn och vårdens aktörer.
Adxto utvecklar och levererar innovativa vård- och konsultlösningar i Norden som hjälper människor att förbättra sin hälsa.
Vi gör detta i samarbete med Life Science-sektorn och vårdens aktörer.

Vårdutveckling

Adxto förbättrar behandlingsresultat med hjälp av ökad följsamhet och utbildningsinsatser som genomförs mellan ordinarie vårdgivare och specialutbildade sjuksköterskor.

Mer info

Vårdutveckling

Adxto förbättrar behandlingsresultat med hjälp av ökad följsamhet och utbildningsinsatser som genomförs mellan ordinarie vårdgivare och specialutbildade sjuksköterskor.

Mer info

Konsult &
Rekrytering

Adxto erbjuder rekrytering och uthyrning av kvalificerade konsulter och sjuksköterskor med nyckelkompetenser inom vård och Life Science.

Mer info

Nyheter

Adxto samlar alla sina bolag under ett varumärke

Ny medarbetare

Välkommen Magnus Klang

Lediga jobb