Dataskyddspolicy - Adxto

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Gäller från: 2018-05-25

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.  Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@adxto.com Genom att beställa eller använda Adxto tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Adxto använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.  Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

 

Insamling och användning av data

 
Vilken information samlar vi in?

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser).

 

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 
 • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

   

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

 
 • Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 •  
 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser.
 •  
 • Finansiell information – kreditvärdighet
 •  
 • Historisk information– tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik.
 •  
 • Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).
 

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet. Läs även mer om hur vi använder cookies i vår  cookiepolicy

 
Vad gör vi med informationen?
 

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

 
När du beställer produkter tjänster, utbildningar och tecknar avtal med oss
Kategori av uppgifter Personuppgifter 
Företagsuppgifter  Företag/Organisation 
Organisationsnummer  Adressuppgifter  Faktureringsinformation 
Kontaktuppgifter  Namn 
Yrkesroll  E-post  Telefonnummer  *Specialkost  *Meddelande 
Tjänste- och produktinformation  Tjänsteinformation Produktinformation, 
Utbildningsinformation 

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

  
När du kontaktar oss via webbformulär
Kategori av uppgifter  Personuppgifter 
Kontaktuppgifter  Namn  Yrkesroll  E-post  Telefonnummer 
Företagsuppgifter  Företag/Organisation 
Ärendeinformation  *Meddelande 

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

  
När du kontaktar oss via e-post och telefon
Kategori av uppgifter  Personuppgifter 
Kontaktuppgifter     Namn  Titel  E-post  Telefonnummer 
Företagsuppgifter  Företag/Organisation 
Ärendeuppgifter  *Meddelande 

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse

  
När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev
Kategori av uppgifter  Personuppgifter 
Kontaktuppgifter  Namn  E-post 

Rättslig grund: Samtycke

  
 När du är är identifierbar på bilder och film som vi publicerar
Kategori av uppgifter  Personuppgifter 
Foto/video  Fotografier  Mingelbilder  Videofilmer 

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke

  
 När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning
Kategori av uppgifter  Personuppgifter 
Kontaktuppgifter  Namn 
Företagsuppgifter  Företag/Organisation 
Ärendeinformation  Svar och omdömen 
*Svar på frågor i löptext 

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke

    
Kommer vi dela vidare din information?
 

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.  Om Adxto eller en väsentlig del av Adxto tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Adxto kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

 
Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

  
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

   
Dina rättigheter
 • Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. 
 • Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag. 
 • Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. 
 • Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.
 
Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.adxto.com och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

 
Kontakta oss
 

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@adxto.com

Personuppgiftsansvarig är Adxto AB med organisationsnummer: 556698-4505 Adress: Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, Sverige Tel: +46 (0)8 729 97 30 

   

Adxto dataskyddspolicy uppdaterades senast 2018-05-25 

Så använder vi cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra när det gäller våra cookies. Vill du veta hur vi hanterar personuppgifter? Läs vår dataskyddspolicy

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Adxto eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet (till exempel dator eller mobil). De kan sparas på två olika sätt.

 • Sessionscookies är tillfälliga cookies som försvinner när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller tills de går ut.

Olika typer av cookies

Både vår webbplats och andra, som Facebook eller Google, kan placera cookies på din dator när du besöker den här webbplatsen. Cookies från webbplatsen du besöker kallas förstapartscookies och cookies från andra webbplatser kallas tredjepartscookies. Andra filer, som liknar cookies, är web beacons och liknande tekniker. Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.

Varför använder vi cookies?

Vi använder cookies för att göra ditt besök på vår webbplats så bra som möjligt, och för att kunna förbättra den ännu mer. Men vi sparar inga IP-nummer eller liknande personuppgifter om dig.

Funktionscookies förbättrar din upplevelse

Vi sparar cookies om vilka sidor du varit på för att det ska kännas så smidigt som möjligt för dig att vara på vår webbplats. Till exempel kan vi göra så att du slipper se ett pop up-fönster mer än en gång.

Analyscookies hjälper oss att göra vår webbplats bättre

Vi använder cookies för att samla in övergripande analytisk information om hur du använder webbplatsen, till exempel statistik över våra populäraste sidor. Med informationen vi får kan vi förbättra vår webb och våra erbjudanden.

Ta bort cookies

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ställa in vilka cookies som får lagras på din dator. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera cookies från webbplatsen du besöker eller radera alla cookies när du stänger ner din webbläsare. Titta under Inställningar.

Frågor?

Undrar du något om hur vi använder cookies? Du kan alltid nå Adxto dataskyddsansvariga kontaktperson på info@adxto.com

Senast uppdaterad: 2018-05-25
Lediga jobb