Adxto

vaccinationer

TBE

Vaccinera dig mot TBE

Angående TBE-vaccination: det är just nu brist på TBE-vaccin. I och med att det inte finns någon tillgång, hos leverantören, går det tyvärr inte att boka in TBE vaccination hos oss för tillfället.

 

Tidigt under våren börjar fästingsäsongen och du löper risk att bli smittad av TBE-virus som orsakar fästingburen hjärninflammation, TBE. Fästingar som bär TBE-virus TBE-virus finns i stora delar av södra och mellersta Sverige. Det finns ingen botande behandling för TBE, men du kan vaccinera dig. Vistas du i riskområden så rekommenderas vaccination.

 

Vi erbjuder vaccination mot TBE på vår vårdmottagning vid Hötorget i Stockholm, Kungsgatan 48, 5 tr.

 

Adxto var år 2019 Sveriges största vaccinatör med över 80 vaccinationsmottagningar runt om i Sverige. Vi har därmed god kunskap och erfaren vårdpersonal inom vaccinationsområdet.

Vad är TBE?

TBE (Tick-Borne Encephalitis) är en virussjukdom som sprids via fästingar och kan orsaka hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation som i allvarliga fall kan leda till bl.a. förlamning och minnesstörningar. Även om du tar bort fästingen tidigt kan du smittas av TBE då viruset finns i fästingens spottkörtlar och överförs snabbt vid ett bett. Fästingar är aktiva under vår, sommar och höst där de trivs i fuktigt gräs och skog.

Vem bör vaccinera sig och när?

Barn över ett år och vuxna som vistas i skog och mark eller i riskområden rekommenderas att vaccinera sig mot TBE. Helst bör vaccinationen ske i god tid innan fästingsäsongen börjar för att få ett fullgott skydd. Börjar du din vaccination när fästingsäsongen är igång är det dock inte försent då fästingar kan smitta långt in på hösten och du får ett visst skydd redan efter första dosen. 

 

För att få ett första långtidsskydd mot TBE behöver tre doser tas inom ett år. Vanligtvis får man de två första doserna med ett mellanrum på 1-3 månader. Tredje dosen ges sedan efter ca 5-12 månader efter den andra. Efter tre år behövs en påfyllnadsdos och därefter en dos vart femte år. Är du över 50 år rekommenderas en extra dos under första året, två månader efter dos två.

Att tänka på inför ditt barns vaccination

Riskområden i Sverige

Antal rapporterade fall av TBE stiger i Sverige. Under 1990-talet rapporterades 50-70 fall per år och sedan dess har vi sett en ökande trend där fallen legat på 200-390 fall per år. År 2019 rapporterades 358 fall. Riskområden i Sverige är:

Samtyckesblankett

Minderåriga barn behöver i vissa fall ha med sig en blankett underskriven av vårdnadshavare där man intygar samtycke till vaccination. Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna skriva under en samtyckesblankett för att intyga samtycke till barnets vaccination.

Pris för vaccination mot TBE

Vuxen

400 kr / dos

Barn

360 kr / dos

Utforska fler av våra vacciner

Vi erbjuder vaccination mot bältros, pneumokocker, och TBE på vår vårdmottagning vid Hötorget i Stockholm.

Bältros

Bältros är en virusinfektion och kännetecknas av blåsor och skarp brännande nervsmärta i huden.

Pneumokocker

Pneumokocker är en typ av bakterier som finns i luftvägarna och är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner.

Bältros

Bältros är en virusinfektion och kännetecknas av blåsor och skarp brännande nervsmärta i huden.

Pneumokocker

Pneumokocker är en typ av bakterier som finns i luftvägarna och är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner.

Rulla till toppen