Tapaus - Adxto

Esimerkkitapaukset

Voit lukea täältä lisää tehtävistämme ja yhteistyöstämme biotiedesektorin ja terveydenhuoltoalan kanssa.

Ruotsin suurin rokottaja 2019

Haastaa: Tavoitteena oli lisätä rokotusten saatavuutta ja asiakasvirtaa apteekkeihin. Pitkän tähtäimen tavoitteena oli tulla johtavaksi toimijaksi rokotuksissa laajentamalla lopulta apteekkien, aukioloaikojen, rokotustarjonnan, muiden terveyspalvelujen ja maantieteellisen kattavuuden määrää eri puolilla Ruotsia.

Adxton ratkaisu: Adxto Care on suorittanut vuodesta 2016 lähtien Apoteket AB:n valtuuttamana rokotuksia kaikkialla Ruotsissa. Se on ollut erityisen onnistunutta alueilla, joilla

Tulokset: Vuonna 2019 Adxto Care oli Ruotsin suurin rokottaja, ja sillä oli 80 poliklinikkaa ympäri Ruotsia, ja rokotimme 155 000 annosta apteekeissa kaikkialla Ruotsissa. Rokotusprojektissa työskenteli yhteensä 140 sairaanhoitajaa ja lääkäriä. Tukholman alueella ja Uppsalassa Adxto rokotti vapaan hoitopaikan valinnan yhteydessä influenssakauden aikana. Useimmissa apteekeissa rokotustoimintaa laajennettiin muilla potilaita lähellä olevilla palveluilla, kuten verenpaineen ja verensokerin mittauksilla ja nielunäytteiden otolla. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä  PontukseenTuki potilaan kotona

Haaste: Asiakkaamme tarjoaa erikoistunutta neurologista hoitoa kroonisesti sairastavien kotona. Haasteena on ollut liian monimutkainen hoito, jossa potilaat ovat tarvinneet apua annosten titraamisessa sekä kotona että sairaaloissa. Projektin tarkoituksena on lisätä kliinistä vaikutusta ja potilasturvallisuutta asiakkaan tuotteen käsittelyssä.

Adxton ratkaisu:  Adxtolla on tällä hetkellä kolmikantasopimus 25 sairaalan kanssa. Tarjoamme yhteistyömme puitteissa erikoiskoulutettuja sairaanhoitajia, jotka kouluttavat klinikoiden puolesta hoitohenkilöstöä sairaaloissa ja kotisairaanhoidossa. Sairaanhoitajamme tarjoavat potilaille Parkinsonin taudin hoitoa heidän kotonaan sekä myös koulutusta ja puhelintukea (teknistä tukea). Annamme palautetta vastuulliselle klinikalle ja olemme vastuussa lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyydestä. Tietojen kirjaaminen tapahtuu Adxtossa. Projekti toteutetaan Ruotsissa ja Tanskassa.

Tulokset ja menestystekijät: Yhteistyöprojekti on mahdollistanut pääsyn ja potilaan tuen lisäämisen asiakkaan tuotetta käyttäville potilaille. Tämä on luonut paremman ja turvallisemman potilasmatkan ja hoitotulokset. Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Johaniin

"Yhteistyömme Adxton kanssa on mahdollistanut pääsyn potilastukeen ja palvelun tuotteitamme käyttäville potilaille.
Arvostamme Adxton ammattitaitoisten sairaanhoitajien työtä ja korkeaa palvelutasoa."

Kristoffer Meyner, COO at NordicInfu Care AB

Diabetes Wellness

Haaste: Diabetes Wellness on varainhankintasäätiö, joka on vuodesta 2007 lähtien pyrkinyt tiedottamaan diabeteksesta suurelle yleisölle ja tukemaan diabetestutkimusta. Heidän haasteenaan on ollut sairaanhoitajahenkilöstö heidän suurelle verensokerin mittausta koskevassa toiminnassaan suuren yleisön joukossa.

Adxton ratkaisu: Adxto tarjoaa sairaanhoitajien vuokrausta Diabetes Wellnessin erilaisiin tapahtumiin, joissa sairaanhoitajamme mittaavat verensokeria suurelta yleisöltä. Niin tehdään harjoittelukilpailuissa ja muissa yhteisötapahtumissa ympäri Ruotsia. Tavoitteena jakaa tietoa diabeteksesta, lisätä tautitietoisuutta ja kannustaa terveellisiin elämäntapoihin. Sairaanhoitajamme auttavat myös tarjoamaan tukea puhelimitse ja sähköpostitse diabetesta koskevissa kysymyksissä.

Tulokset: Olemme onnistuneet yhdessä löytämään henkilöitä, joilla on havaitsematon sairaus, ja pystyneet ohjaamaan heidät hoitoon. Olemme siten pystyneet estämään niiden ihmisten sairastumisen, joilla on diabeteksen kehittymisen riski. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä  Sofiaan

"Yhteistyömme Adxton kanssa on toiminut aina erittäin hyvin, ja olemme erittäin tyytyväisiä sairaanhoitajien tekemään työhön.
Sairaanhoitajat ovat mukavia, päteviä ja perehtyneitä siihen, mitä me Diabetes Wellnessissä teemme. Samat
sairaanhoitajat tulevat usein tapahtumiimme, mikä tarkoittaa, että meidän ei tarvitse kouluttaa uutta henkilökuntaa joka kerta, mikä helpottaa työtämme."

Jacob Andersson, Diabetes Wellness
COPD:n seulontaprojekti

Haaste: Filippiiniläisten lääkeyhtiöiden puolesta oli tarpeen löytää COPD:tä (kroonista keuhkoahtaumaa) sairastavia henkilöitä ja lisätä tautitietoisuutta maassa. Haasteena oli, että monet ihmiset elävät sairauden kanssa tietämättä siitä ja ilman diagnoosia.

Adxton ratkaisu: Adxto on tehnyt keuhkoahtaumataudin seulontatestejä (FBS/HbA1/HPN/spirometria/lääketieteellinen valvonta) suurelle yleisölle, kauppakeskuksissa ja muissa julkisissa paikoissa tavoitteenaan löytää henkilöitä, joilla on havaitsematon sairaus, jotta heidät voidaan ohjata hoitoon. Testejä tekivät sairaanhoitajat, lääkärit ja keuhkohoitajat, joilla on alan koulutus sekä koulutus käsitellä luottamuksellisia potilastietoja ja ilmoittaa haittavaikutuksista asiakkaidemme käytännön mukaisesti.

Tulokset: Kaiken kaikkiaan Adxto on tehnyt seulontatestejä koko Filippiineillä, ja projektissa työskenteli noin 200 palkattua sairaanhoitajaa, lääkäriä ja keuhkohoitajaa. Olemme onnistuneet löytämään henkilöitä, joilla on havaitsematon keuhkoahtaumatauti, ja pystyneet ohjaamaan heidät hoitoon. Olemme voineet edistää projektissa varhaista diagnosointia, joka voi hidastaa taudin kulkua ja vähentää kuolleisuutta. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä   Johaniin

Entsyymituki

Haaste:Tutkimukset osoittavat, että vain 30–50 % potilaista noudattaa määrättyä lääkehoitoa. Se voi johtua esimerkiksi tietämättömyydestä, sairauden kieltämisestä, väärinkäsityksestä, unohtamisesta tai motivaation heikkenemisestä ajan myötä. Asiakas haluaa lisätä tuotteisiinsa liittyvien määrättyjen lääkehoitojen noudattamista potilailla, joilla on diagnosoitu endokriininen haiman vajaatoiminta vatsa- ja suolistovaivojen vähentämiseksi, QoL-arvon nostamiseksi ja lääkeannoksen suurentamiseksi.

Adxton ratkaisu:  Adxton digitaalisen potilastukiohjelman tarkoituksena on luoda silta terveydenhuollon ja kotiavun välille tarjoamalla lisätukea potilaan kotona ilman, että hoitohenkilökunta on fyysisesti läsnä. Potilastukiohjelmien tavoitteena on lisätä lääkehoidon noudattamista Adxtosta suoritettavien tekstiviestien, sähköpostiviestien, tiedonkeruun ja sairaanhoitajien puheluiden avulla. Lääkeyhtiö sponsoroi potilastukiohjelmaa, joka on ilmainen potilaalle. Lääkeyhtiö puolestaan saa oikeat tilastot ja tiedot lääkkeen vaikutuksesta.

Tulokset: Kohdennetun koulutuksen, tuen ja motivaation avulla olemme parantaneet potilaiden lääkehoidon noudattamista, sillä annosta on yleensä suurennettu suositellulla alueella kaikilla ohjelmaan osallistuneella. Näin voimme saavuttaa hoidon optimaalisen vaikutuksen ja seurata todellista käyttöä ja hoitoa potilaan näkökulmasta. Tuloksena ovat paremmat ulostustottumukset ja vähemmän vatsaoireita, kaikenlaisten ruokien syömiseen pystyminen, itsensä pirteämmäksi tunteminen ja parempi QoL. Potilaat ovat kokeneet myös huolenpidon ja turvallisuuden tunteita. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä KaisaanCOPD:hen liittyvä hoitomyöntyvyysprojekti

Haaste:  Projektin tarkoituksena oli luoda ja testata menetelmä ja ohjelma keuhkoahtaumatautipotilaiden löytämiseksi ja heidän hoitomyöntyvyytensä lisäämiseksi asiakkaan tuotteen käytössä. Tavoitteena oli saada 80 äskettäin diagnosoitua keuhkoahtaumatautia (COPD) sairastavaa potilasta liittymään tuotteen inhalointiin.

Adxton ratkaisu: Adxto loi ohjelman, joka on suunniteltu tukemaan kutakin potilasta 12 kuukauden ajan. Tavoitteena oli, että hoitomyöntyvyys olisi 30 %-e-yksikköä parempi ohjelman lopussa. Tätä verrataan lähtötilanteeseen, jossa vain 25 % COPD-potilaista käyttää edelleen asiakkaan tuotetta 12 kuukauden jälkeen. Adxto rekrytoi potilaita yhteistyössä lääkäreiden kanssa terveyskeskuksissa ja seulontapäivinä. Erityiskoulutettu sairaanhoitajamme antoi puhelintukea ja tukea vuoden ajan varmistaakseen, että potilaat käyttivät tuotetta oikein, lisätäkseen hoitomyöntyvyyttä ja saadakseen potilaat lopettamaan tupakoinnin QoL-arvon parantamiseksi.

Tulos: Potilaat noudattivat 80% kuuden kuukauden seurannan jälkeen (aiemmin 35%) ja 75% 18 kuukauden seurannassa (aiemmin 25%). Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä Johaniin


Potilaiden kokemuksia projektista

  • "Positiivinen tunne, että joku välittää."
  • "Hyvä, että pystyy esittämään kysymyksiä erityisesti lääkkeestä."
  • "Sain hieman karttakeppimäisiä tupakointiin liittyviä vinkkejä, voin kuitenkin suositella tukiohjelmaa."
  • "Hyvä, kun sain elämäntapamuutoksiin liittyviä muistutuksia."
  • "Tukiohjelma olisi ollut minulle hyödyllisempi, jos olisin voinut osallistua siihen aiemmin sairauteni aikana."

Infuusiopoliklinikka

Haaste/tarkoitus: Asiakas haluaa auttaa parantamaan infuusiotukea potilaille, joille on määrätty asiakkaan lääkettä Terveydenhuollossa on rajalliset resurssit ja rajallinen kokemus sen tekemiseksi. Potilaat tarvitsevat jatkuvaa infuusiohoitoa, ja se vaatii koulutettuja sairaanhoitajia, jotka antavat lääkettä ja seuraavat mahdollista sivuvaikutusriskiä.

Adxton ratkaisu: Adxto tarjoaa lääkäreille, joilla ei ole tilaa tai resursseja suorittaa infuusiohoitoja omalla klinikallaan, mahdollisuuden määrätä asiakkaan lääkkeitä ja ylläpitää potilaan hoitomyöntyvyyttä ulkoistamalla infuusiohoidon antamisen Adxton infuusiopoliklinikalle. Potilaille on myös tarjottu mahdollisuus varata infuusioaikoja työajan jälkeen, minkä jälkeen Adxto yrittää sovittaa infuusioajat potilaan toiveiden mukaan.

Tulokset:  Yhteistyöprojektissa oikeat potilaat pääsevät lääkehoitoon Adxton hoitopoliklinikalla, jolloin terveydenhuollon ei tarvitse antaa infuusiohoitoa hoitopäätöksen tekemisen jälkeen. Infuusioprojektiemme tuloksena Adxto on tehnyt Ruotsin yksityisistä infuusiopoliklinikoista eniten biologisia infuusioita. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä MagnusiinNäytteenotot

Haaste/tarkoitus: K Koska sijaitsemme Tukholman keskustassa, potilaat voivat helpommin ottaa yhteyttä hoitoon ja tulla erilaisiin näytteenottoihin. Se tarkoittaa myös sitä, että lääkeyhtiöt voivat tarjota tuotteilleen yksilöllisempää palvelua. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttäJohaniin.

"Yhteistyömme Adxton kanssa on lisännyt asiakkaidemme tuotteisiimme liittyvän näytteenoton saatavuutta. Arvostamme Adxton poliklinikan sijaintia Tukholman keskustassa sekä ammattitaitoisten sairaanhoitajien työtä ja palvelua."

Magnus Refthammar, Director product development, Dynamic Code

Laadunvarmistusprojekti neurologian poliklinikalla

Haaste:  Poliklinikka halusi parantaa MS-potilaiden hoidon laatua. Poliklinikka halusi parantaa myös kliinisiä prosesseja ja varmistaa hyvän infuusiohoitoon liittyvän tuen.

Adxto-ratkaisu: Adxto asetti työryhmän, joka työskenteli neurologian poliklinikan kliinisten prosessien kartoittamiseksi, kuvaamiseksi ja parantamiseksi. Projektiryhmä on pitänyt työryhmässä säännöllisiä projektikokouksia, joissa projektin työtehtäviä on seurattu ja esitetty suullisesti ja kirjallisesti. Projektiryhmä on työskennellyt seuraavan rakenteen mukaisesti:

  • Poliklinikan rutiinit ja työskentelytavat on kuvattu nykytilanteen analyysissä.
  • Parannettavia alueita on tunnistettu.
  • Parannusten tavoitteita on selvitetty.
  • Jatkuvaa parantamistyötä ja sovituksia on tehty asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
  • Projektityö on tiivistetty ja raportoitu.

Tulos: Klinikka pystyi optimoimaan potilaskäyntien ympärille rutiinit, jotka paransivat resurssien käyttöä ja potilaiden saatavuutta, potilasturvallisuutta ja henkilöstön jatkuvuutta. Laadunvarmistustyö on myös johtanut neurologian klinikoiden yhteisiin hoitorutiineihin sekä parannettuihin menettelyihin tietojen tallentamiseksi ja käyttämiseksi MS-rekisteriin hoidon analysoinnin perustana ryhmätasolla.

Hoidon kehittämiseen liittyvä työ on johtanut uusiin rutiineihin. Säännöllisesti pidetyillä projektikokouksilla on ollut arvoa myös poliklinikalle. Projektiryhmä on pitänyt työryhmässä säännöllisiä projektikokouksia, joissa projektin työtehtäviä on seurattu ja esitetty suullisesti ja kirjallisesti. Operatiivinen johtaja on arvioinut projektin tulokset. Kaikki arviointilomakkeen arviointiparametrit ovat saaneet hyvät tai erittäin hyvät arvosanat. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä  Johaniin

Myyntitiimin ulkoistaminen

Haaste: Lääkeyhtiöt haluavat laajentaa kansallista myyntitiimiään Ruotsiin lyhyessä ajassa.

Adxton ratkaisu: Adxto (aiemmin Mimerex) tietää, että yhtiön kyky rakentaa työtiimi on erittäin tärkeä. Adxto on tässä tehtävässä alansa parhaimmistoa, ja olemme auttaneet asiakkaitamme jo yli 20 vuoden ajan. Kokemuksemme osoittaa, että osaaminen ja voimavarat ovat tärkeitä tehtävän kannalta, mutta suorituksen onnistumisessa kaikkien ratkaisevimmassa roolissa on ryhmän persoonallisuus ja ilo. Laajan lääketeollisuuden verkostomme avulla pystyimme perustamaan asiakkaalle nopeasti myyntitiimin, jolla on hyvä ryhmädynamiikka.

Tulokset: Myyntihenkilöstön nopea ja joustava laajentaminen vuokratuilla konsulteilla on lisännyt läsnäoloa markkinoilla, mikä on lisännyt asiakkaan tuotteen myyntiä ja markkinaosuutta. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä  Kaisaan

"Adxto pystyi muodostamaan lyhyessä ajassa meille kansallisen myyntitiimin. Olemme erittäin tyytyväisiä tehtyyn luovaan ja ammattitaitoiseen työhön."

Ingalill Hyltander, Business Unit Manager, BayerKonsultointipalvelut Pohjoismaissa

Haaste:  FrostPharma on tarvinnut joustavan henkilöstökumppanin, joka voi auttaa yhtiötä kasvamaan laajasti Pohjoismaissa.

Adxton ratkaisu: Adxto on yli 20 vuoden kokemuksella biotieteistä tarjonnut neuvoja ja tukea yhtiöille, jotka ovat halunneet laajentua, järjestää toimintansa uudelleen tai aloittaa toimintansa uudelleen. Yhteistyömme FrostPharman kanssa koostuu henkilöstön ja osaamisen vahvistamisesta tarvittaessa. Konsulttimme voivat hypätä mukaan tarvittaessa lyhyellä varoitusajalla lisätäkseen toiminnan tehokkuutta ja joustavuutta auttaakseen erityyppisissä muutoksissa. Olemme auttaneet yhtiötä myös rekrytoinneissa.

Tulokset: Konsulttiemme avulla pystyimme auttamaan asiakasta perustamaan ja laajentamaan liiketoimintaansa nopeasti kaikissa Pohjoismaissa, joissa he työskentelevät tarjotakseen lääkevaihtoehtoja lapsille ja aikuisille, joilla on erityistarpeita. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä  Kaisaan

"FrostPharman tiivis, resursseihin ja osaamiseen perustuva yhteistyö Adxto-konsernin kanssa on johtanut Pohjoismaihin laajentumisemme nopeaan kasvuun."

Clas Lindbergson, Frostpharma AB:n toimitusjohtajaTuotelanseeraus Pohjoismaissa

Haaste: Pohjoisamerikkalainen lääkeyhtiö lanseeraa uuden hoidon, ja sen on perustettava pohjoismainen myyntiorganisaatio lanseeratakseen tuotteen kaikissa Pohjoismaissa. Asiakkaalla ei omaa organisaatiota Pohjoismaissa, ja se haluaa lanseerata tuotteensa heti EMEAn hyväksynnän jälkeen.

Adxton ratkaisu: Adxto (aiemmin Mimerex) on rekrytoinut neljässä viikossa koko pohjoismaisen tiimin ja toimittanut täydelliset henkilöstöpalvelut projektin kautta.

Tulokset: Projekti on johtanut siihen, että yhtiö pystyi vakiinnuttamaan itsensä ja tuotteensa lyhyessä ajassa ilman kaikkea sitä hallintoa, joka vaaditaan henkilöstön johtamiseen neljässä maassa. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä   Kaisaan

"Adxto (aiemmin Mimerex) pystyi kokoamaan meille hyvin lyhyessä ajassa täydellisen pohjoismaisen myyntitiimin. Olemme erittäin tyytyväisiä kohdennettuun ja ammattitaitoiseen työhön."

Georg Nagl, Managing Director, subrosa Healthcare & Capital GmbHYhteinen myyntihenkilöstö

Haaste: Kilpailu läsnäolosta markkinoilla ja hoitohenkilöstön ajasta myyntikokousten järjestämisessä on nykyisin suurta. Kaksi asiakasta haluaa lisätä läsnäoloaan markkinoilla kustannustehokkaalla ratkaisulla.

Adxton ratkaisu: Adxto tarjoaa asiakkailleen yhteisen myyntihenkilöstön. Tuoteasiantuntijat työskentelevät yhdessä Adxton myyntipäällikön kanssa muiden kuin kilpailevien lääkeyhtiöiden kahden tuotteen parissa sovitulla maantieteellisellä alueella erityisesti sovitettujen asiakasryhmien kanssa. Lääkeyhtiöillä on yhteiset kokousajat, ja Adxto johtaa myyntitiimiä. Adxto huolehtii myyntikoulutuksesta, kokousvarauksista ja valmennuksesta. Adxto raportoi lääkeyhtiöiden myyntipäälliköille.

Tulokset: Meillä on useita onnistuneita projekteja, joissa on yhteiset myyntihenkilöstöt. Tärkeimmät hyödyt ovat olleet, että yhtiöiden pääsy asiakkaiden luo on lisääntynyt kustannustehokkaalla tavalla. Myös hoitohenkilöstöltä on saatu myönteistä palautetta: He ovat arvostaneet tehokkaita ja mielenkiintoisia kokouksia, ja joskus kaksi lääkettä ovat pystyneet täydentämään toisiaan samalla hoitoalueella. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä  KaisaanVuokraa konsultti

Haaste: Asiakkaan on täytettävä tiimissään vanhempainloman takia avoinna oleva työpaikka vuodeksi.

Adxton ratkaisu: Koska Adxtolla on laaja kokemus alalta, laaja yhteysverkosto ja koska konsulteillamme on joustavat työskentelytavat, voimme nopeasti täyttää asiakkaan avoimen työpaikan oikealla henkilöllä edulliseen hintaan.

Tulokset: Asiakas on pystynyt jatkamaan ajoissa tiiminsä innostamista eteenpäin menettämättä vauhtiaan paikan päällä toimivan innostuneen ja pätevän konsultin ansiosta. Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä  Kaisaan

Vacancies