Adxto

Dataskyddspolicy

Så här hanterar vi dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.  Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på info@adxto.com. Genom att beställa eller använda Adxto tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Adxto använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.  Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har.

Insamling och användning av data

Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser).

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 

- Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

- Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.

   

Information vi samlar in om dig
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):

- Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.

- Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser.

- Finansiell information – kreditvärdighet

- Historisk information– tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik.

- Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).

 

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet. Läs även mer om hur vi använder cookies i vår  cookiepolicy.

Vad gör vi med informationen?

Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

När du beställer produkter tjänster, utbildningar och tecknar avtal med oss

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Företagsuppgifter
Företag/Organisation, Organisationsnummer, Adressuppgifter, Faktureringsinformation
Kontaktuppgifter
Namn, Yrkesroll, E-post, Telefonnummer , *Specialkost, *Meddelande
Tjänste- och produktinformation
Tjänsteinformation, Produktinformation, Utbildningsinformation

När du kontaktar oss via webbformulär

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse.

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter
Namn, Yrkesroll, E-post, Telefonnummer
Företagsuppgifter
Företag/Organisation
Ärendeinformation
*Meddelande

När du kontaktar oss via e-post och telefon

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse.

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter
Namn, Titel, E-post, Telefonnummer
Företagsuppgifter
Företag/Organisation
Ärendeinformation
*Meddelande

När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev

Rättslig grund: Samtycke.

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter
Namn, E-post

 När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar

Rättslig grund: Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig eller Berättigat intresse eller Samtycke.

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Foto/video
Fotografier, Mingelbilder, Videofilmer

 När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhetsundersökning

Rättslig grund: Berättigat intresse och Samtycke.

Kategori av uppgifter Personuppgifter
Kontaktuppgifter
Namn
Företagsuppgifter
Företag/Organisation
Ärendeinformation
Svar och omdömen, *Svar på frågor i löptext

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.  Om Adxto eller en väsentlig del av Adxto tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Adxto kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

- Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. 

 

- Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag. 

 

- Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. 

 

- Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

 

- Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.adxto.com och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicy. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@adxto.com

 

Personuppgiftsansvarig är Adxto AB med organisationsnummer: 556698-4505 Adress: Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, Sverige Tel: +46 (0)8 729 97 30 

   

Adxto dataskyddspolicy uppdaterades senast 2018-05-25 

Rulla till toppen