Om oss - Adxto

Om oss

Vad vi gör

Adxto är ett nordiskt vård- och konsultföretag som startades 2007 och är sedan dess en registrerad vårdgivare. Vårt mål är att utveckla och leverera innovativa vård- och konsultlösningar som hjälper människor förbättra sin hälsa. Vi gör detta i samarbete med Life Science-sektorn och vårdens aktörer. Adxto består av två affärsområden, Vårdutveckling och Konsult & rekrytering. Med denna kombination av affärsområden kan Adxto hjälpa Life Science-bolag och vårdaktörer i de nordiska länderna med allt från market access, genom våra sälj- och marknadskonsulter, till patientstöd på vårdmottagningar, sjukhus, alternativt patientens hem med stöd av våra sjuksköterskor och digitala patientstödsplattform.

Vad vi gör

Adxto är ett nordiskt vård- och konsultföretag som startades 2007 och är sedan dess en registrerad vårdgivare. Vårt mål är att utveckla och leverera innovativa vård- och konsultlösningar som hjälper människor förbättra sin hälsa. Vi gör detta i samarbete med Life Science-sektorn och vårdens aktörer. Adxto består av två affärsområden, Vårdutveckling och Konsult & rekrytering. Med denna kombination av affärsområden kan Adxto hjälpa Life Science-bolag och vårdaktörer i de nordiska länderna med allt från market access, genom våra sälj- och marknadskonsulter, till patientstöd på vårdmottagningar, sjukhus, alternativt patientens hem med stöd av våra sjuksköterskor och digitala patientstödsplattform.

Historia

Adxto bildades 2007 då Tomas Guinchard tillsammans med kollegor precis hade sålt sitt tidigare bolag Kinchard Consulting som var först i Norden med att erbjuda konsulter inom sälj och marknad mot läkemedelsindustrin. Vår långa erfarenhet och breda kunskap inom life science gör att vi har en god uppfattning om vad som verkligen fungerar, samt vikten av att följa både etiska regelverk och lagar. Med rätt kunskap finns det mycket man kan bidra med från den privata sektorn som kommer alla till nytta.

Historia

Adxto bildades 2007 då Tomas Guinchard tillsammans med kollegor precis hade sålt sitt tidigare bolag Kinchard Consulting som var först i Norden med att erbjuda konsulter inom sälj och marknad mot läkemedelsindustrin. Vår långa erfarenhet och breda kunskap inom life science gör att vi har en god uppfattning om vad som verkligen fungerar, samt vikten av att följa både etiska regelverk och lagar. Med rätt kunskap finns det mycket man kan bidra med från den privata sektorn som kommer alla till nytta.

Glädje

Tillsammans ser vi till att ha roligt på arbetsplatsen och lyfter varandra för att uppnå våra mål.

Innovation

Med olika egenskaper och personligheter bidrar vi tillsammans till ökad innovation och framgång.

Kompetens

Expertis inom specifika områden och gott ledarskap framhäver individens kompetens för kundens bästa.

Engagemang

Genom samarbete och engagemang bidrar vi till ett ökat resultat.

Värderingar

Adxto värdesätter likabehandling, respekt och samarbete högt. Vi vill ha en arbetsmiljö där alla känner sig hemma och gemensamt strävar mot att alla i teamet ska lyckas. Det är utifrån våra värderingar vi har skapat vår gemensamma värdegrund, som växer och utvecklas med alla som jobbar på Adxto. De är vägledande för våra medarbetare och talar om vad vi står för som organisation.

Mångfald och inkludering

Vi strävar efter att vår arbetsplats återspeglar samhället omkring oss. Mångfald och inkludering är grundläggande för att vi ska uppfylla vårt mål att skapa innovationer för livet. Vi strävar efter en arbetsmiljö där varje medarbetares unika egenskaper ses som en tillgång som de aktivt vill bidra med. Vi inser värdet av mångfald, men vi vet att det bara är en del av arbetet. Inkludering är lika viktigt - att känna sig inkluderad och ha en känsla av tillhörighet. När våra medarbetare upplever att de är en avgörande del av att nå våra gemensamma mål, kommer de att blomstra och därmed företaget också.

Värderingar

Adxto värdesätter likabehandling, respekt och samarbete högt. Vi vill ha en arbetsmiljö där alla känner sig hemma och gemensamt strävar mot att alla i teamet ska lyckas. Det är utifrån våra värderingar vi har skapat vår gemensamma värdegrund, som växer och utvecklas med alla som jobbar på Adxto. De är vägledande för våra medarbetare och talar om vad vi står för som organisation.

Mångfald och inkludering

Vi strävar efter att vår arbetsplats återspeglar samhället omkring oss. Mångfald och inkludering är grundläggande för att vi ska uppfylla vårt mål att skapa innovationer för livet. Vi strävar efter en arbetsmiljö där varje medarbetares unika egenskaper ses som en tillgång som de aktivt vill bidra med. Vi inser värdet av mångfald, men vi vet att det bara är en del av arbetet. Inkludering är lika viktigt - att känna sig inkluderad och ha en känsla av tillhörighet. När våra medarbetare upplever att de är en avgörande del av att nå våra gemensamma mål, kommer de att blomstra och därmed företaget också.

Glädje

Tillsammans ser vi till att ha roligt på arbetsplatsen och lyfter varandra för att uppnå våra mål.

Innovation

Med olika egenskaper och personligheter bidrar vi tillsammans till ökad innovation och framgång.

Kompetens

Expertis inom specifika områden och gott ledarskap framhäver individens kompetens för kundens bästa.

Engagemang

Genom samarbete och engagemang bidrar vi till ett ökat resultat.

Varför jobba hos oss?

Adxto erbjuder spännande förmåner för dig som anställd och konsult - en samhörighet, respekt och flexibilitet som få arbetsplatser kan erbjuda. ​​Våra medarbetare har alla erfarenhet från olika befattningar i läkemedelsföretag, apotek, medicinteknik och rekrytering. Tillsammans har vi en gedigen branschkunskap och erfarenhet med ett mycket brett nätverk.

Jobba hos oss
Avatar

Idag har jag varit anställd som Sjuksköterska på Adxto i 3 år! Min upplevelse av att vara en del av Adxto är just den ”familjekänsla” man får inom företaget.

Avatar

Idag arbetar jag som Key Account Manager inom vaccin och jag har världens roligaste jobb! Min upplevelse av att var en del av Adxto (fd Mimerex) är gemenskap.

Avatar

Idag har jag varit anställd som Sjuksköterska på Adxto i 3 år! Min upplevelse av att vara en del av Adxto är just den ”familjekänsla” man får inom företaget.

Avatar

Idag arbetar jag som Key Account Manager inom vaccin och jag har världens roligaste jobb! MIn upplevelse av att var en del av Mimerex är gemenskap.

Varför jobba hos oss?

Adxto erbjuder spännande förmåner för dig som anställd och konsult - en samhörighet, respekt och flexibilitet som få arbetsplatser kan erbjuda. ​​Våra medarbetare har alla erfarenhet från olika befattningar i läkemedelsföretag, apotek, medicinteknik och rekrytering. Tillsammans har vi en gedigen branschkunskap och erfarenhet med ett mycket brett nätverk.

Lediga jobb

Hållbarhetsarbete

Vi driver vårt företag på ett hållbart sätt. Adxto stöttar alla 17 globala hållbarhetsmål som världens länder enats om att uppnå till år 2030. Adxtos kärnverksamhet jobbar dagligen med flera av de globala hållbarhetsmålen, där vårt största bidrag till ett hållbart samhälle handlar om att leverera högkvalitativ vård, se till att våra medarbetare har goda arbetsvillkor och sätta människor i sysselsättning. För att vi ska fortsätta lyckas med våra mål och utvecklas på ett hållbart sätt behöver vi värna om såväl jorden som varandra. Ta gärna en titt på hur vi jobbar med vårt hållbarhetsarbete idag!

Hållbarhetsarbete

Vi driver vårt företag på ett hållbart sätt. Adxto stöttar alla 17 globala hållbarhetsmål som världens länder enats om att uppnå till år 2030. Adxtos kärnverksamhet jobbar dagligen med flera av de globala hållbarhetsmålen, där vårt största bidrag till ett hållbart samhälle handlar om att leverera högkvalitativ vård, se till att våra medarbetare har goda arbetsvillkor och sätta människor i sysselsättning. För att vi ska fortsätta lyckas med våra mål och utvecklas på ett hållbart sätt behöver vi värna om såväl jorden som varandra. Ta gärna en titt på hur vi jobbar med vårt hållbarhetsarbete idag!

Lediga jobb