Adxto

adxto

Om oss

We add Xtra to healthcare

Adxto grundades 2007 och positionerar sig vid gränsen mellan sjukvården och konsulttjänster genom att erbjuda registrerade hälsovårdstjänster och strategisk expertis i Norden. Vårt mål är att utveckla och leverera innovativa vårds- och konsultlösningar som hjälper människor att förbättra sin hälsa. Detta uppnår vi genom samarbete med både life science-sektorn och vårdens aktörer för att förverkliga vår vision om hälsosammare samhällen.

Våra värderingar

Adxto värdesätter likabehandling, respekt och samarbete högt. Vi vill ha en arbetsmiljö där alla känner sig hemma och gemensamt strävar mot att alla i teamet ska lyckas. Det är utifrån våra värderingar vi har skapat vår gemensamma värdegrund, som växer och utvecklas med alla som jobbar på Adxto. De är vägledande för våra medarbetare och talar om vad vi står för som organisation.

Innovation för en friskare morgondag

Vår expertis och tillvägagångssätt är förankrade i vår historia.

Ett unikt tillvägagångssätt

Genom att överskrida gränserna för traditionell konsult verksamhet kombinerar vi det strategiska tänkandet från konsultbranschen med den patientfokusering av registrerade vårdgivare för att skapa unika och innovativa lösningar.

Integrerade vårdtjänster

Vi erbjuder unika helhetslösningar för att säkerställa att vår roll sträcker sig bortom rådgivning till aktiv implementering av lösningar som resulterar i hållbara och mätbara förbättringar av patientvården.

Patientinsikter för påverkan

Vår möjlighet till access till medicinska journaler ger oss en djup förståelse för patienters behov och gör det möjligt för oss att designa och leverera skräddarsydda och effektiva vårdlösningar.

Vi överbryggar klyftan inom vårdimplementation

Vi är en unik hybrid, som överskrider gränserna för traditionella konsulter inom vård. Vi är varken ett rent konsultföretag eller ett vårdföretag, vi kombinerar det strategiska tänkandet från konsultbranschen med patientfokus hos en registrerade vårdgivare. Det ger oss en sällsynt förmåga att integrera patientcentrerat arbete med behoven hos olika vårdaktörer. Vår erfarenhet sträcker sig därför bortom våra konkurrenters, vi agerar inte bara som konsulter utan som aktiva deltagare i genomförandet av vårdprojekt.

 

Med en beprövad erfarenhet av att gå bortom rådgivning till hands-on genomförande av vårdprojekt, säkerställer Adxto hållbara och mätbara förbättringar inom patientvården. Adxtos unika styrkor inom praktisk implementering och skicklig förändringshantering som driver framgång. Genom att utnyttja tvärvetenskaplig expertis och fokusera på att översätta strategier till handling navigerar vi genom komplexa transformationer och framstår som en värdefull partner inom vårdsektorn.

Våra strategiska fördelar:

  • Vi kombinerar synergierna av strategisk rådgivning med patientcentrerad vård.
  • Vi fungerar som katalysatorer för varaktig förändring inom hälso- och sjukvården.
  • Vi är dedikerade till att operationalisera strategiska visioner.

Innovativ integration

Adxto sammanför sömlöst strategisk rådgivning med patientcentrerad vård och främjar innovativa och effektiva vårdlösningar.

Heltäckande lösningar

Adxto levererar helhetslösningar över hela vårdsspektret och adresserar de ständigt föränderliga behoven hos patienter, vårdgivare och life science-sektorn.

Hög anpassningsbarhet

Adxtos expertis och integrerade lösningar möjliggör skräddarsydda tillvägagångssätt som möter de dynamiska behoven i ett föränderligt vårdslandskap.

Mångfald och inkludering

Vi strävar efter att vår arbetsplats återspeglar samhället omkring oss. Mångfald och inkludering är grundläggande för att vi ska uppfylla vårt mål att skapa innovationer för livet. Vi strävar efter en arbetsmiljö där varje medarbetares unika egenskaper ses som en tillgång som de aktivt vill bidra med. Vi inser värdet av mångfald, men vi vet att det bara är en del av arbetet. Inkludering är lika viktigt - att känna sig inkluderad och ha en känsla av tillhörighet. När våra medarbetare upplever att de är en avgörande del av att nå våra gemensamma mål, kommer de att blomstra och därmed företaget också.

Mångfald och inkludering

Vårt bidrag till hållbarhet

Vi stöder alla 17 SDG:s

Hos Adxto omfamnar vi ansvaret att driva vårt företag hållbart. Vi stöder och anpassar vårt arbete starkt med alla 17 hållbara utvecklingsmål (SDG). Vår kärnverksamhet adresserar inneboende flera SDG dagligen, med de mest betydande bidragen fokuserade på att leverera högkvalitativ vård, främja en positiv arbetsmiljö för våra anställda och främja anställningsbarhet. Vi inser att kontinuerlig framgång i dessa mål och vår hängivenhet till hållbar utveckling kräver ett helhjärtat engagemang för att skydda både planeten och dess människor. Men främst riktar vi in oss på mål för hälsa och välstånd.

SDG 3. God hälsa och välmående och SDG 8. Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt.

Varför jobba hos oss?

Adxto erbjuder spännande förmåner för dig som anställd och konsult - en samhörighet, respekt och flexibilitet som få arbetsplatser kan erbjuda. ​​Våra medarbetare har alla erfarenhet från olika befattningar i läkemedelsföretag, apotek, medicinteknik och rekrytering. Tillsammans har vi en gedigen branschkunskap och erfarenhet med ett mycket brett nätverk.

Rulla till toppen