Konsult & Rekrytering - Adxto | Kvalificerade konsulter och sjuksköterskor

Konsult & Rekrytering

Adxto rekryterar och hyr ut kvalificerade konsulter och sjuksköterskor i Norden med nyckelkompetenser inom vård och Life Science. Med över 20 års erfarenhet inom Life Science kan vi stoltsera med att vi har djupa och insiktsfulla kunskaper i att förstå kundens behov.

Konsult & Rekrytering

Hyr in en konsult

Inhyrning av personal skapar möjligheter att på ett enkelt och effektivt sätt förstärka er organisation under en kortare eller längre period. Det är en flexibel och kostnadseffektiv lösning för dig som kund. Fördelen med inhyrda konsulter är att du som kund får flexibilitet i din verksamhet och kan göra snabbare prioriteringar samt omställningar baserat på efterfrågan och behov.

Hyr in en konsult

Inhyrning av personal skapar möjligheter att på ett enkelt och effektivt sätt förstärka er organisation under en kortare eller längre period. Det är en flexibel och kostnadseffektiv lösning för dig som kund. Fördelen med inhyrda konsulter är att du som kund får flexibilitet i din verksamhet och kan göra snabbare prioriteringar samt omställningar baserat på efterfrågan och behov.

Hyr först, rekrytera sen

Vi erbjuder ett flexibelt och tryggt alternativ när du som kund ska bygga nya presterande team. En rekrytering kan innebära stora kostnader i både tid och pengar. Genom att börja med inhyrning av en konsult får ni chans att känna om det är rätt person för tjänsten. På detta sätt får ni möjlighet att enkelt ta ett rekryteringsbeslut i efterhand.

Hyr först, rekrytera sen

Vi erbjuder ett flexibelt och tryggt alternativ när du som kund ska bygga nya presterande team. En rekrytering kan innebära stora kostnader i både tid och pengar. Genom att börja med inhyrning av en konsult får ni chans att känna om det är rätt person för tjänsten. På detta sätt får ni möjlighet att enkelt ta ett rekryteringsbeslut i efterhand.

Rekrytera

På Adxto jobbar vi med kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att rekryteraren, tillsammans med dig som kund, börjar med att identifiera vilka personliga egenskaper och kompetenser som är viktiga för tjänsten. För att lyckas fullt ut är det viktigt att vi förstår ditt behov. Avgörande är också att vi har en djupare förståelse och bra relation till våra kandidater. Vi använder oss av psykometriska tester som ett komplement till personbedömande intervjuer och referenstagningar. Testerna bygger på en bred vetenskaplig grund vilket innebär att det finns adekvata normgrupper samt reliabilitet- och validitetstudier som ger stöd för testernas relevans och pålitlighet. Dessa tester ger även dig som anställande chef ett stöd i själva intervjufasen när du utvärderar slutkandidaterna som vi presenterar för dig.

Rekrytera

På Adxto jobbar vi med kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att rekryteraren, tillsammans med dig som kund, börjar med att identifiera vilka personliga egenskaper och kompetenser som är viktiga för tjänsten. För att lyckas fullt ut är det viktigt att vi förstår ditt behov. Avgörande är också att vi har en djupare förståelse och bra relation till våra kandidater. Vi använder oss av psykometriska tester som ett komplement till personbedömande intervjuer och referenstagningar. Testerna bygger på en bred vetenskaplig grund vilket innebär att det finns adekvata normgrupper samt reliabilitet- och validitetstudier som ger stöd för testernas relevans och pålitlighet. Dessa tester ger även dig som anställande chef ett stöd i själva intervjufasen när du utvärderar slutkandidaterna som vi presenterar för dig.

Uthyrning av sjuksköterskor

Adxto hyr ut legitimerade sjuksköterskor till privata vårdaktörer och företag inom Life Science med nyckelkompetenser inom bl.a. neurologi, onkologi och patientstöd. Vår främsta egenskap är att vi erbjuder en kombination av erfarenhet, innovation och flexibilitet. Vill du veta mer om vår uthyrning av sjuksköterskor? Kontakta Sofia

Uthyrning av sjuksköterskor

Adxto hyr ut legitimerade sjuksköterskor till privata vårdaktörer och företag inom Life Science med nyckelkompetenser inom bl.a. neurologi, onkologi och patientstöd. Vår främsta egenskap är att vi erbjuder en kombination av erfarenhet, innovation och flexibilitet. Vill du veta mer om vår uthyrning av sjuksköterskor? Kontakta Sofia

Våra tjänster inom konsult & rekrytering

Adxto tillhandahåller motiverad personal inom olika terapiområden och befattningar:

 • Sjuksköterskor
 • Produktspecialister
 • Key Account Manager
 • Produktchef
 • Marknadsassistent
 • Försäljningschef
 • Marknadschef
 • Market Access
 • Projektledare
 • Medical Science Liaison
 • Regulatoriska tjänster

Våra tjänster inom konsult & rekrytering

Adxto tillhandahåller motiverad personal inom olika terapiområden och befattningar:

 • Sjuksköterskor
 • Produktspecialister
 • Key Account Manager
 • Produktchef
 • Marknadsassistent
 • Försäljningschef
 • Marknadschef
 • Market Access
 • Projektledare
 • Medical Science Liaison
 • Regulatoriska tjänster
Lediga jobb