Patientstödsprogram - Adxto | Digital molnbaserad plattform

Patientstödsprogram

Patientstöds
program

Patientsupportplattform

Patientsupportplattformen är en digital molnbaserad plattform som på ett säkert och effektivt sätt hanterar olika patientstödsprogram. Plattformen är byggd för att vara oberoende av leverantör och kan anpassas efter den grafiska och tekniska profil som ni som kund har. Vi erbjuder skräddarsydda patientstödsprogram med både bredd och spets för att hjälpa era patienter nå sina specifika behandlingsmål.

Stödprogrammen är gratis för patienten. Syftet är att behandlingen ska fullföljas på rätt sätt över tid så att patienten får den vård hen behöver. Plattformen möjliggör värdefull interaktion och information med och om patienterna, samt hur medicinen fungerar.


Patientsupportplattform

Patientsupportplattformen är en digital molnbaserad plattform som på ett säkert och effektivt sätt hanterar olika patientstödsprogram. Plattformen är byggd för att vara oberoende av leverantör och kan anpassas efter den grafiska och tekniska profil som ni som kund har. Vi erbjuder skräddarsydda patientstödsprogram med både bredd och spets för att hjälpa era patienter nå sina specifika behandlingsmål.

Stödprogrammen är gratis för patienten. Syftet är att behandlingen ska fullföljas på rätt sätt över tid så att patienten får den vård hen behöver. Plattformen möjliggör värdefull interaktion och information med och om patienterna samt, hur medicinen fungerar.

Vad är ett patientstödsprogram?

Stödprogram säkerställer att patienten med trygghet kan följa sin ordinerade behandling i det dagliga livet. Den digitala plattformen ger patienterna möjlighet att på ett enkelt automatiserat sätt få ytterligare träning, påminnelser och uppföljning mellan de regelbundna besöken hos vårdgivaren.

Vad är ett patientstödsprogram?

Stödprogram säkerställer att patienten med trygghet kan följa sin ordinerade behandling i det dagliga livet. Den digitala plattformen ger patienterna möjlighet att på ett enkelt automatiserat sätt få ytterligare träning, påminnelser och uppföljning mellan de regelbundna besöken hos vårdgivaren.

Patientstöd

Undersökningar visar att endast 30-50% följer ordinerad behandling. Ofta beror detta på en medveten eller omedveten handling. Medvetet kan exempelvis vara sjukdomsförnekelse eller låg tillit till behandlingen. Omedvetet kan exempelvis vara okunskap, missförstånd, glömska eller sänkt motivation över tid. Syftet med patientstöd är att hjälpa patienten nå sina behandlingsmål genom utbildning, support och motivation över tid.

Patientstöd

Undersökningar visar att endast 30-50% följer ordinerad behandling. Ofta beror detta på en medveten eller omedveten handling. Medvetet kan exempelvis vara sjukdomsförnekelse eller låg tillit till behandlingen. Omedvetet kan exempelvis vara okunskap, missförstånd, glömska eller sänkt motivation över tid. Syftet med patientstöd är att hjälpa patienten nå sina behandlingsmål genom utbildning, support och motivation över tid.

Lediga jobb