Adxto

företagstjänst

Patientstödsprogram

Patientens digitala plattform

Stödprogram säkerställer att patienten med trygghet kan följa sin ordinerade behandling i det dagliga livet. Den digitala plattformen ger patienterna möjlighet att på ett enkelt automatiserat sätt få ytterligare träning, påminnelser och uppföljning mellan de regelbundna besöken hos vårdgivaren.

patientstöd

Patientstöd

Adxto har sedan 2007 utvecklat och genomfört över 50 patientstödsprogram för att stötta patienter i Norden och Asien i syfte att förbättra följsamhet till patienters behandling. För att uppnå följsamhet är det viktigt att patientstödsprogrammen är utformade som en kombination av utbildning, motivation och support. Våra sjuksköterskor jobbar idag med patientstöd med hjälp av en egenutvecklad, digital patientsupportplattform där varje program är unikt gällande val av aktiviteter, metod (digitalt och/eller personlig uppföljning av sjuksköterska) samt längd. Vår plattform är utvecklad för att kunna skräddarsy ett lämpligt program för våra kunders produkter och patienter.

Patientsupportplattform

Patientsupportplattformen är en digital molnbaserad plattform som på ett säkert och effektivt sätt hanterar olika patientstödsprogram. Plattformen är byggd för att vara oberoende av leverantör och kan anpassas efter den grafiska och tekniska profil som ni som kund har. Vi erbjuder skräddarsydda patientstödsprogram med både bredd och spets för att hjälpa era patienter nå sina specifika behandlingsmål.

 

Stödprogrammen är gratis för patienten. Syftet är att behandlingen ska fullföljas på rätt sätt över tid så att patienten får den vård hen behöver. Plattformen möjliggör värdefull interaktion och information med och om patienterna, samt hur medicinen fungerar.

Patientsupportplattform
Patientstöd

Syftet med patientstöd

Undersökningar visar att endast 30-50% följer ordinerad behandling. Ofta beror detta på en medveten eller omedveten handling. Medvetet kan exempelvis vara sjukdomsförnekelse eller låg tillit till behandlingen. Omedvetet kan exempelvis vara okunskap, missförstånd, glömska eller sänkt motivation över tid. Syftet med patientstöd är att hjälpa patienten nå sina behandlingsmål genom utbildning, support och motivation över tid.

Rulla till toppen