Adxto

företagstjänst

Outsourcing

Outsourcing av Team- och HR-tjänster

Adxto erbjuder outsourcing av hela Team och HR-tjänster med fokus på försäljning och marknadsföring av våra kunders produkter. Vår främsta egenskap är att vi erbjuder en kombination av erfarenhet, innovation och flexibilitet.

Outsourcing Computer Work

Hyr ett helt säljteam

Adxto erbjuder kunder att på ett snabbt och flexibelt sätt outsourca ett helt säljteam för en ökad marknadsnärvaro vilket resulterar i en ökad försäljning och marknadsandel för kundens produkter. Med vårt breda nätverk inom läkemedelsbranschen har vi kapacitet att snabbt sätta upp ett säljteam med en bra gruppdynamik för dig som kund.

Delad säljkår

Idag pågår hög konkurrens om marknadsnärvaro och vårdpersonalens tid. En innovativ och kostnadseffektiv tjänst som Adxto erbjuder läkemedelsföretag är alternativet till en delad säljkår. Produktspecialisterna, tillsammans med Adxtos försäljningschef, arbetar med produkter från olika, icke-konkurrerande läkemedelsföretag, inom ett överenskommet geografiskt område mot särskilt anpassade kundgrupper. Läkemedelsföretagen delar på kostnaderna och Adxto leder säljteamet.

 

Användning av en delad försäljningsresurs är ett attraktivt alternativ för företag som vill få en kostnadseffektiv, hög marknadsnärvaro.

Outsourcing Computer Co-Work
Outsourcing Documents

Produktlansering i Norden

Adxto tillhandahåller fullständiga HR-tjänster för läkemedelsföretag som önskar lansera ny produkt i Norden men som saknar juridisk enhet eller företagsstruktur. Adxto erbjuder etablering av nordisk marknads- och säljorganisation och sköter all administration som krävs för att leda personal i de nordiska länderna.

Rulla till toppen