Adxto

adxto care

Migränbehandling

Behandling av migrän med injektioner

Utforska en behandlingsmetod för migrän och spänningshuvudvärk som har visat sig vara effektiv och snabbverkande genom injektioner. Denna metod kan ge lindring av symtomen på migränanfall och kan vara ett alternativ för personer som upplever svår migrän med illamående eller kräkningar. Förbättringar kan observeras inom en tidsram på tre till sju dagar efter behandlingen. Vi har haft framgång med att hjälpa många personer att hantera migrän och minska behovet av smärtstillande tabletter. Om du är intresserad, är du välkommen att kontakta oss för mer information.

 

Behandling med injektioner av botulinumtoxin typ A (Botox®) för kronisk migrän är ett välkänt alternativ för vissa patienter som inte har haft tillfredsställande resultat med andra behandlingsmetoder. Botox® är en neurotoxin som administreras via injektioner och har visat sig kunna reducera frekvensen och svårighetsgraden av migränattacker hos vissa individer.

 

Effekterna för behandling av kronisk migrän

Studier och klinisk forskning har undersökt effekterna av Botox®-injektioner för behandling av kronisk migrän. En metaanalys publicerad i "The Journal of Headache and Pain" fann att behandling med Botox® ledde till en signifikant minskning av antalet migrändagar per månad hos vissa patienter jämfört med placebo*.

 

Det är viktigt att notera att resultaten av behandling med Botox® kan variera mellan individer, och inte alla patienter upplever samma grad av lindring från sina migränsymtom. Dessutom kan behandlingen ha biverkningar och risker som patienter bör vara medvetna om innan de bestämmer sig för att genomgå den.

 

Sammanfattningsvis kan behandling med Botox®-injektioner vara ett övervägande för vissa patienter med kronisk migrän. Det är dock viktigt att diskutera behandlingsalternativ och förväntningar med en kvalificerad läkare innan beslut fattas om behandling.

 

Referens:
* Meta-analysis of efficacy and safety of botulinum therapy for chronic migraine: A systematic review and meta-analysis of randomized double-blind controlled trials.

Pris för migränbehandling

Vid konstaterad migrän ingår ditt läkemedel, Botox i högkostnadsskyddet. Vi ser fram emot att hjälpa dig på din väg mot välbefinnande och hälsa! Priset gäller nybesök/bedömning/återbesök.

Har du frågor? Kontakta oss på 08-716 12 25

2 500 kr / behandling

Utforska fler av våra tjänster

Vi på Adxto Care specialiserar oss på medicinska behandlingar och patientstöd.

Tandgnissling

Upplev en betydande förbättring av din munhälsa och övergripande välbefinnande med våra Botox-behandlingar.

Adxto Estetik

Din plats för professionell och personlig vård. Vi erbjuder en avancerad lösning mot håravfall - PRP (Platelet-Rich Plasma).

Vaccinationer

Vi erbjuder vaccination mot bältros, pneumokocker, och TBE på vår vårdmottagning i Stockholm.

Infusioner

Vi driver en infusionsmottagning där patienter behandlas med läkemedelsinfusioner enligt sin läkares ordination.

Medicinska kontroller

Vi genomför hälsotester, spirometriundersökningar, medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg och provtagningar.

För vårdgivare

Vi erbjuder vårdgivare möjlighet att ordinera läkemedel för järninfusion och få det administrerat på vår infusionsmottagning.

Tandgnissling

Upplev en betydande förbättring av din munhälsa och övergripande välbefinnande med våra Botox-behandlingar.

Adxto Estetik

Din plats för professionell och personlig vård. Vi erbjuder en avancerad lösning mot håravfall - PRP (Platelet-Rich Plasma).

Vaccinationer

Vi erbjuder vaccination mot bältros, pneumokocker, och TBE på vår vårdmottagning i Stockholm.

Infusioner

Vi driver en infusionsmottagning där patienter behandlas med läkemedelsinfusioner enligt sin läkares ordination.

Medicinska kontroller

Vi genomför hälsotester, spirometriundersökningar, medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg och provtagningar.

För vårdgivare

Vi erbjuder vårdgivare möjlighet att ordinera läkemedel för järninfusion och få det administrerat på vår infusionsmottagning.

Rulla till toppen