Vårdutveckling - Adxto | Vårdmottagning | Patientstöd

Vårdutveckling

Adxto jobbar med att utveckla och komplettera vården genom olika vårdutvecklingsprojekt i samarbete med apotek, sjukvården och läkemedelsindustrin. Uppdragen har fokus på patientnytta, vårdutveckling och uppnådda behandlingsmål.

Vårdutvecklingsprogram

Målet med Adxtos vårdutvecklingsprogram är att skapa fördelar till alla berörda vårdintressenter. Våra vårdutvecklingsprogram är utformade enligt LERs riktlinjer.

För patienten är målet att optimera hanteringen av sin sjukdom genom ökad självinsikt, hjälp med behandling, motivation och följsamhet.

För läkare och betalare är målet att hjälpa till att snabbt etablera gällande riktlinjer för att optimera behandlingsutfall och kostnadseffektiv sjukdomshantering.

För sponsorerna av vårdutvecklingsprogrammet är målet att förenkla tillgänglighet för produkten, optimera användningen direkt och över tid, genom trovärdiga partnerskap med vården. Se exempel på vårdutvecklingsprogram här

Läs mer

Vårdutvecklingsprogram

Målet med Adxtos vårdutvecklingsprogram är att skapa fördelar till alla berörda vårdintressenter. Våra vårdutvecklingsprogram är utformade enligt LERs riktlinjer.

För patienten är målet att optimera hanteringen av sin sjukdom genom ökad självinsikt, hjälp med behandling, motivation och följsamhet.

För läkare och betalare är målet att hjälpa till att snabbt etablera gällande riktlinjer för att optimera behandlingsutfall och kostnadseffektiv sjukdomshantering.

För sponsorerna av vårdutvecklingsprogrammet är målet att förenkla tillgänglighet för produkten, optimera användningen direkt och över tid, genom trovärdiga partnerskap med vården. Se exempel på vårdutvecklingsprogram här

Läs mer

Våra sjuksköterskor är engagerade i vårdprojekt på sjukhus, apotek och hemma hos patienter. Adxto har också en egen vårdmottagning centralt belägen i Stockholm. Vårt team av sjuksköterskor har kapacitet att tillgodose olika lösningar, behandlingar och patientbehov över hela landet.

Vårdmottagning

Adxto driver en vårdmottagning centralt beläget invid Hötorget i Stockholm. På mottagningen behandlas patienter med läkemedelsinfusioner enligt sin läkares ordination. Genom samarbetsprojekt får patienter tillgång till läkemedelsbehandling på Adxtos mottagning, samtidigt som sjukvården får avlastning för att administrera infusionsbehandling efter att ett behandlingsbeslut har tagits. Som resultat av våra infusionsprojekt har Adxto gjort flest biologiska infusioner i landet som privat infusionsmottagning.

Utöver infusionsmottagningen genomför vi även medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg, spirometriundersökningar, provtagningar och hälsotester.

Adxto vårdmottagning

Vårdmottagning

Adxto driver en vårdmottagning centralt beläget invid Hötorget i Stockholm. På mottagningen behandlas patienter med läkemedelsinfusioner enligt sin läkares ordination. Genom samarbetsprojekt får patienter tillgång till läkemedelsbehandling på Adxtos mottagning, samtidigt som sjukvården får avlastning för att administrera infusionsbehandling efter att ett behandlingsbeslut har tagits. Som resultat av våra infusionsprojekt har Adxto gjort flest biologiska infusioner i landet som privat infusionsmottagning.

Utöver infusionsmottagningen genomför vi även medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg, spirometriundersökningar, provtagningar och hälsotester.

Adxto vårdmottagning

Patientstöd

Adxto har sedan 2007 utvecklat och genomfört över 50 patientstödsprogram för att stötta patienter i Norden och Asien i syfte att förbättra följsamhet till patienters behandling. För att uppnå följsamhet är det viktigt att patientstödsprogrammen är utformade som en kombination av utbildning, motivation och support. Våra sjuksköterskor jobbar idag med patientstöd med hjälp av en egenutvecklad, digital patientsupportplattform där varje program är unikt gällande val av aktiviteter, metod (digitalt och/eller personlig uppföljning av sjuksköterska) samt längd. Vår plattform är utvecklad för att kunna skräddarsy ett lämpligt program för våra kunders produkter och patienter.

Läs mer om Patientstödsprogrammet

Patientstöd

Adxto har sedan 2007 utvecklat och genomfört över 50 patientstödsprogram för att stötta patienter i Norden och Asien i syfte att förbättra följsamhet till patienters behandling. För att uppnå följsamhet är det viktigt att patientstödsprogrammen är utformade som en kombination av utbildning, motivation och support. Våra sjuksköterskor jobbar idag med patientstöd med stöd av en egenutvecklad, digital patientsupportplattform där varje program är unikt gällande val av aktiviteter, metod (digitalt och/eller personlig uppföljning av sjuksköterska) samt längd. Vår plattform är utvecklad för att kunna skräddarsy ett lämpligt program för våra kunders produkter och patienter.

Läs mer om Patientstödsprogrammet
Lediga jobb