Adxto

företagstjänst

Vårdutveckling

Vi utvecklar och kompletterar vården

Adxto jobbar med att utveckla och komplettera vården genom olika vårdutvecklingsprojekt i samarbete med apotek, sjukvården och läkemedelsindustrin. Uppdragen har fokus på patientnytta, vårdutveckling och uppnådda behandlingsmål.

adxto care stockholm

Vårdmottagning

Adxto driver en vårdmottagning centralt beläget invid Hötorget i Stockholm. På mottagningen behandlas patienter med läkemedelsinfusioner enligt sin läkares ordination. Genom samarbetsprojekt får patienter tillgång till läkemedelsbehandling på Adxtos mottagning, samtidigt som sjukvården får avlastning för att administrera infusionsbehandling efter att ett behandlingsbeslut har tagits. Som resultat av våra infusionsprojekt har Adxto gjort flest biologiska infusioner i landet som privat infusionsmottagning.

 

Utöver infusionsmottagningen genomför vi även medicinska kontroller, utfärdar tjänstbarhetsintyg, spirometriundersökningar, provtagningar och hälsotester.

Vårdutvecklingsprogram

Målet med Adxtos vårdutvecklingsprogram är att skapa fördelar till alla berörda vårdintressenter. Våra vårdutvecklingsprogram är utformade enligt LERs riktlinjer. Våra sjuksköterskor är engagerade i vårdprojekt på sjukhus, apotek och hemma hos patienter. Adxto har också en egen vårdmottagning centralt belägen i Stockholm. Vårt team av sjuksköterskor har kapacitet att tillgodose olika lösningar, behandlingar och patientbehov över hela landet.

För patienten är målet att optimera hanteringen av sin sjukdom genom ökad självinsikt, hjälp med behandling, motivation och följsamhet.

För läkare och betalare är målet att hjälpa till att snabbt etablera gällande riktlinjer för att optimera behandlingsutfall och kostnadseffektiv sjukdomshantering.

För sponsorerna av vårdutvecklingsprogrammet är målet att förenkla tillgänglighet för produkten, optimera användningen direkt och över tid, genom trovärdiga partnerskap med vården.

Rulla till toppen