Adxto PSP™

Adxto PSP (Patient Support Program)

Adxto PSP™ plattformen

Varje PSP ser olika ut beroende på patientgruppens behov. Uppdragsgivaren (klinik, läkemedelsföretag, patientförening eller apotek) ansvarar för innehållet som kan bestå av ett valfritt antal aktiviteter inom ett på förhand bestämt intervall.

  • SMS, t.ex. påminnelser.
  • E-mail, t.ex. med länk till medicininstruktioner, patientföreningens hemsida, patientdagbok för nedladdning m.m.
  • Patientenkäter.
  • Sjuksköterskesupport: En sjuksköterska som har utbildning inom terapiområdet, på produkten och som har fått AE och PV-utbildning ringer till patienten ett antal gånger för att ge tips och råd om praktiskt handhavande samt genomför motiverande samtal.
  • Telefonsamtal med farmaceut för läkemedelsgenomgång.
  • Säker hantering av patientdata.
  • Möjlighet att samla statistik på gruppnivå för att utvärdera verklig användning av ett läkemedel efter marknadsgodkännande.
Mjukvaran till Supportprogrammet tillhandahålls av IT-bolaget Adxto Solutions AB och sjuksköterskesamtalen tillhandahålls av vårdgivaren Adxto Care AB (eller klinikens egna sjuksköterskor).

Varför jobba med Adxto?

Adxto har 10 års erfarenhet av patientsupport och har genomfört över 50 olika program.